తత్త్వమసి

ఎవరో ఒక 'నేను' తప్పక అవతారమూర్తి 
సుషుప్తిలో జన్మ రహస్యం విస్మరిస్తూ-

ముల్లోకాలనేలే దేహాన్ని విస్మరించి
స్వాప్నిక జగత్తులో విహరిస్తూ:
సంకోచ వ్యాకోచాలు
సంచలనాలు
సంవేదనలు
సాగర మధనాలు
జాగృతి అనివార్యమౌతుంది
అప్పుడిక నాలో నేను సృజన చేస్తాను ఒక్కో 'నిన్ను'
ఎదిగిపోతావు, నన్ను నిలవనీయనంతగా,
కమ్మేస్తావు

అంతం చేస్తాను
అనంతంలోకి విసిరిపడేస్తాను
దిగంతాల్లో ఎటు చూసినా
నువ్వే కనిపిస్తూ వుంటే... 
ఆ అనంతాన్నే దోసిళ్ళలో తీసుకుని
తాగెయ్యాలనే ఆరాటంలో...
శూన్యమవుతూ...
అనంతమవుతూ...
నిన్ను చేరుకుంటాను...!

తిరిగి నాలోకి మనం పయనిస్తాము

చట్రాల్లో, పరిధుల్లో, నియమాల్లో, నియంత్రణల్లో
ఇలా ఉత్పాతాలు సంభవిస్తాయి
బీభత్సాల తాకిడి నిశ్శబ్దం గా ముగుస్తుంది
స్తబ్దత తాళలేని సంఘర్షణ లో
సృష్టిలయల చక్రాలు కదులుతుంటాయి
ఈ ఘర్షణలో 
"అహం బ్రహ్మాస్మి" కి
అంకురార్పణ జరగదా!?
"అయమాత్మాబ్రహ్మ" దిశగా
అవలోకనం ఆరంభమిక...
"ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ" గా ఆత్మ సాక్షాత్కారం తధ్యం
వైతరిణి ముఖంగా దేహ వాహికలో
కోటి కాంతుల ప్రాణ ప్రస్థానం మొదలౌతుంది
అనిమేషుల వనాల్లో
ముకుళించని బ్రహ్మకమలం
ఉద్భవిస్తుంది

తత్త్వమసి ఎరుకలో మోక్ష సాగరాన 'నేను' తిరిగి సుషుప్తి లోకి-

01/07/2013

No comments:

Post a Comment