ఆర్తి

వాన రానున్నదని చెప్పాను
తను చూస్తున్న చెట్టు,
తానూ తలవూచినట్లుగా ఉంది

కొమ్మల అంచున ఆకులు,
గుమ్మానికి కట్టిన తెరలు కదుపుతూ
చిన్న గాలి
ద్వారం దాటుకుని తాకిపోయింది

విడివిడిగా
పగలంతా దూదిపింజలై
ఎగిరిన మేఘాలు
మూకుమ్మడిగా
నల్లరాతి గుట్టలై
పేరుకుపోతున్నాయి

తేలికపడలేని తానూ
వాన మబ్బులా మారినట్లు
తెలియనేలేదు

మెరుపు రెక్కలు కట్టుకుని
నేలకి వాలిన నల్ల మబ్బుల
ఉరిమినట్లు వీచే ఈదురుగాలుల మోత
వెక్కిళ్ళ లో కలగలిసి,
మాటలు జారిపడుతున్నాయి
మనసు నుంచి...

తడి స్పర్శ
వాననీటి నుంచి,
తనని తట్టిన నా వేలి కొస నుంచి
వెచ్చగా చలిస్తున్న నాలోకి ఇనుకుతూ

దుక్కిచినుకులు నింపుకున్న
దుఃఖపు నేలనై

నాలోన ఉప్పెన ఊపు
ఓదార్పు కా/లే/దని
ఒప్పుకుంటూ

వరదలై పారుతున్న
విషాదపు నదులలో
మునిగిపోయాను

రంగు రంగు రెక్కల సీతాకోకచిలుక త్రోవ చూపుతూ...

గుప్పెడు క్షణాలు ఎవరికీ సొంతం కానీయక దాచిపెట్టి,
నడుచుకుంటూ పోతూ కొన్ని విరిసిన పూలపై విరజిమ్ముతుండగా
పూదేనెతో మత్తిల్లిన సీతాకోకచిలక కుసుమపరాగపు జాడ ఎరుగనట్లు
రెక్కలు చుడుతూ హత్తుకున్న అనుభూతికి నాదంటూ మిగలనీయక బట్వాడా చేసేసింది; నీలి కనుల తూనీగ తుంటరి నవ్వుతో కమ్మేసింది
చిత్రంగా పూలన్నీ ఎగిరి నావైపు వస్తున్నట్లుగా ఎందుకిలా మాయ కమ్ముతూంది!?... This click is from 1 Jul, 2016


The next 4 are from Jul 2015  సంగతి అంటూ యేమీ లేదు, "ఆకులో ఆకునై" అని పాడుతూ నన్నేదో మభ్యపెట్టాలనుకున్న బుజ్జి చిలుకని బుజ్జగిస్తూ ఓ నాలుగు తీతలు
Butterflies of Illinois
(మరి కొంత స్వగతం పిక్స్ క్రిందన కలిపాను)
These pics taken over last 16 years
Check how close the colors of Butterfly's wings and designs on my leggings are. It just stayed on me refusing to leave for about 15min.

Cabbage White Butterfly
 
 

Black Swallowtail


Chickweed Geometer MothClouded Yellow Butterfly

Black striped yellow butterfly

Common Buckeye

Painted Lady
 
Tawny Emperor

Queen
Monarch


Waved Sphinx Moth

ఎన్నెన్నో ప్రేరణలు, అనుభూతులు కలదిరిగిన నా మానస వనం లో కొన్నైనా వచనాలు విరిసాయి...
"భాషా నియమాలు, యతి ప్రాసలు ఎందుకిక-
మణిప్రవాళ కృతులుగా సృష్టి విభజన జరిగిపోయాక-
నీ మోవిపై సీతాకోకచిలుక వదిలివెళ్ళిన పాటమరక కి!?"

"నాలోకి శబ్దాల జడివాన కురవాలి. ఎద కనుమలలో పిట్ట పాటల పిడుగులు పడాలి. నిదురలోకి, నిర్ణిద్ర గానంలోకి గొంతెత్తే జీవన గళం కావాలి. కనురెప్పల హోరులో సీతాకోకచిలుక రెక్కల ధ్వని కలవాలి..."

ఆ రెండూ అచ్చంగా ఇక్కడ చిత్రాలుగా వెలిసిన కొన్ని సీతాకోకచిలుకలకి అంకితం కావాలి. అన్నట్లు, As a pastime, watching butterflies and moths is known as butterflying and mothing, అట. మరి కవితల ప్రేరణకి ఆ అందాలు హేతువైతే ఆ భావనకి ఏమని పేరిడాలి?  తరుచుగా ఎక్కడ రెక్క ధ్వని విన్నా మనసు వినిపించే గీతాలివి:

సీతాకోకచిలుక తీసుకుపో నీ వెనుక వనమంతా చూపించగా, ఆ మొక్క ఈ మొలక అన్నీ తెలుసు కనుక వివరించు ఇంచక్కగా (సినిమా: అంతం; సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి): 
http://www.sirivennela-bhavalahari.org/?p=5024

రంగు రంగు రెక్కల సీతాకోకచిలుకా - సీతాకోకచిలుకా తోటంతా తిరుగుతావమ్మా నువ్వు తీరికే లేక (సినిమా: అల్లుడుగారు వచ్చారు; సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి) : http://www.sirivennela-bhavalahari.org/?p=6077

"The deepest craving of human nature is the need to be appreciated." - William James అవునంటారా?  ఏమో, కావచ్చు...కానీ, ఒక షరతుతో నేను ఆమోదిస్తాను; as long as it's true appreciation ;)