పరిపాటి

కిటికీ వారగా కుర్చీతో స్వగతం-

వలువలు మంచు కుప్పలుగా జారిపడి
నగ్నదివ్యత్వం లో నీలి విలాసాల నింగి

మొండి మాను కి మూగ ఉయ్యాల
కుండీలో ఊపిరిరాడనట్టు మూడ్నాలుగు కొమ్మలు

దీపపు స్తంభాలకి సాగిలపడ్డ స్ఫటికపోగులు
బిర్రబిగిసిన నేలలో కీచురాళ్ళ జుగల్‌బందీ

మేజా బల్ల మీద మడిచిన కొత్త పుస్తకం
పుట కొక అతుకుగా పాతకాగితాల ముక్కలు

అతుక్కుపోయి పుట్టిన కవలల్లా
ముక్కల అడుగున తేలుతూ కొత్త అక్షరాలు

తడి సిరా లో మిలమిల్లాడుతూ మరొక లేఖ
చేర్చాల్సిన చిరునామా దొరక్క వెర్రి నిర్వేదం 

నిదుర రాని చలిరాత్రి జాగారం:

1 comment:

 1. తానా జనవరి, 2015 పత్రికలో ప్రచురితం:
  Flipbook
  http://patrika.tana.org/january2015/index.html
  PDF
  http://www.tana.org/docs/default-source/tana-patrika/tana-patrika-january-2015.pdf?sfvrsn=2

  ReplyDelete