అనగనగా

వాన స్వైర విహారం, 
తెల్ల కిరణాల విచ్ఛిన్నం-
ఒకానొక పగటికాలపు రంగుల చరిత్ర 
ఆకాశ వీధుల్లో విప్పుకున్న శాంతి ఛాపంగా వెల్లడైంది  

అనుకోని హిమోత్పాతం, 
వాహన కాంతుల పోరాటం-
ఒకానొక చీకటిరేయి విప్లవ చైతన్యం   
నగర వీధుల్లో పరుచుకున్న జీవన క్రాంతిలో వెల్లివిరిసింది  

ఉపద్రవాలు వస్తూ పోతుంటాయి ఎదలోనూ,
-అనామక దిగుళ్ళు, ఆశించని అడియాసలు-
వెనువెంబడే వాన వెలిసిన తేటదనం
విషణ్ణ వదనం లో చిగురించే చిరునవ్వు పచ్చదనం

09/12/2013

No comments:

Post a Comment