05/02/09: క్లాసు వివరాలు

చాలావరకు పిల్లలు వేర్వేరు కారణాల వలన రాలేకపోయినా, ముదుగా అనుకున్నట్లు పరీక్ష, సమీక్ష చేసాను.

మూడు సంవత్సరాల ఈల, సంహిత్ చెల్లి, అన్ని పాఠాలు వాళ్ళ అన్నతో సమంగా వల్లెవేసి తిరిగి మాకు వినిపించటం నాకు అత్యంత ఆశ్చర్యానందాల్నిచ్చింది.

అలాగే తేజస్ మొదటిసారిగా నేను పాడతాను అని "ఏనుగు ఏనుగు నల్లానా.." అని చక్కగా చెప్పటం కూడా నాకు పిల్లలకి నచ్చే తీరుగా పాఠాలు చెప్తున్నానన్న సంతృప్తినిచ్చింది.

తాబేలు-కుందేలు కథ మళ్ళీ చెప్పుకుని, కాకమ్మ-పిచ్చుకమ్మ కథ చెప్పుకుని, ఆ రెండిటిలోని నీతి సారాంశం తెలుసుకున్నాము.

కాసేపు మా పెరట్లోని చెరువు వొడ్డున గడిపి, చేపలు, కప్ప పిల్లల్ని చూసాము. పక్షులని గుర్తు పట్టాము. ఇంకాసేపు బంతాట ఆడాము. పిల్లలకి ప్రకృతి పట్ల ఆసక్తి, గమనించటం నేర్పే ప్రయత్నమిది. వాళ్ళంతా చిన్ని కళ్ళనిండా సంబరం నింపుకుని, గల గల కాబుర్లు చెప్పటం ఇంకాస్త ఆనందం.

మొత్తంగా తెలుగువెలుగు తన కిరణాలు ప్రసురింపచేస్తుంది. దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స.

No comments:

Post a Comment