04/18/09: క్లాసు వివరాలు

ఈ రోజు మా బడిలో చేరిన మరో చిరంజీవి - తేజ.

ముందుగా పాత పాఠాలు ఒకసారి మనం చేసుకుని క్రొత్త వాటిలోకి వెళ్ళాము. తెలుగు అచ్చులకి ఏ ఆంగ్ల అక్షరం వాడాలి అన్నదాంట్లో చిన్న పరీక్ష పెట్టాను. అంతా బాగా చేసారు.

ఈ వారం నేర్చుకున్న విషయాలు: రంగులు, వారములు.

రంగుల వివరాలు ఇంద్రదనుస్సు/రెయినుబో ను ఉదాహరణగా ఉపయోగించి తెలుసుకున్నాము.

వారాలు కూడా ప్లానెట్స్, వీక్ డేస్ ఆపై తెలుగువి ఎలా రిలేటె చేసుకోవచ్చో చదువుకున్నాము.

రెండు మూడు అక్షరాల తెలుదు పదాలు మననం చేసాము. అంకెల గురించి చిన్న ఆట ఆడాము.

ఈ వారం అలేఖ్య పంచుకున్న ఈ ఆదివారం తన దినచర్య ఇది. కొద్దిపాటి ఇంగ్లీష్ తప్పించి చాలావరకు తెలుగులోనే చెప్పగలిగింది.

"నేను దిండు మీద బజ్జుంటాను. నేను పాలు తాగుతాను. నాకు బొట్టుబిళ్ళ ఇష్టం.నేను purple పట్టు లంగా వేసుకున్నాను"

పిల్లలు ఇంట్లో చేయాల్సిన హోంవర్క్ గురించి నోట్ పుస్తకాల్లో వ్రాసుకున్నారు. పెద్దపిల్లలు చిన్న పిల్లలకి సహాయపడుతూ ముచ్చటగా ఈ పని పూర్తిచేసారు :) అందరికి రోజులో కనీసం 5-10 నిమిషాలు తెలుగులో ఇంట్లో వారితో మాట్లాడమని చెప్పాను. తల్లితండ్రులూ! మీరు కూడా వార్ని ప్రోత్సాహించమని కోరుతున్నాను.

No comments:

Post a Comment