04/11/09: క్లాసు వివరాలు

ఈ రోజు మా బడిలో చేరిన మరో చిరంజీవి - లలిత్.

ముందుగా పాత పాఠాలు ఒకసారి మనం చేసుకుని క్రొత్త వాటిలోకి వెళ్ళాము.

క్లాసుకి వచ్చిన 12 మంది పిల్లల్ని, ఇద్దరిద్దరుగా ఆరు బ్యాచులుగా విడదీసాను. ఆరు అంశాలు ఇచ్చి 5 నిమిషాల్లో ఆ విషయంపై క్లాసుకి చెప్పటం అన్నది వారికీయబడిన పని, ప్రతివారి అంశం గురించి చెప్పాక ప్రశ్నోత్తరాలు జరిగాయి.

స్నేహ, అనీష [ఇష్టమైన క్రీడ/ఆట]
సాహితి, తేజస్ [ఇష్టమైన వ్యక్తి]
నేహ, అలేఖ్య [ఇష్టమైన కళ/ఆర్ట్]
వైష్ణవి, లలిత్ [ఇష్టమైన సినిమా]
స్ఫూర్తి, సంతు [ఇష్టమైన సంఘటన]
సంహిత్, శ్రీవల్లి [ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్]

ఈ వారం నేర్చుకున్న పాట: చేతవెన్నముద్ద చెంగల్వ పూదండ"

ఈ వారం నుండి ప్రతి వారం ఒక చిన్నారి మాటలు వ్రాస్తాను. ఇది వారిలో తెలుగులో మాట్లాడటం అన్న అంశాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నం. ముందుగా నేహ పంచుకున్న ఈ ఆదివారం తన దినచర్య ఇది. కొద్దిపాటి ఇంగ్లీష్ తప్పించి చాలావరకు తెలుగులోనే చెప్పగలిగింది.

"అమ్మ, నేను ఒకసారే లేచాము. కొంచంసేపు టివి చూసాను. బ్రష్ చేసుకుని, సిరియల్ తిన్నాను. మళ్ళీ కాసేపు అయ్యాక అమ్మ స్నానం చేయమంటే వెళ్ళాను. నాన్న అప్పుడు లేచారు. ... తెలుగు క్లాసుకి వచ్చాను"

పిల్లలు ఇంట్లో మనం చేయాల్సిన అక్షరమాల/అచ్చులు, పాటలు నోట్ పుస్తకాల్లో జతపరిచాను. క్లాస్ వర్క్ బాగా చేసినందుకు అందరికీ ఒక్కొక్క క్రెడిట్ పాయింట్ ఇవ్వబడింది.

No comments:

Post a Comment