04/04/09: మా మొదటి క్లాసు వివరాలు వినాలని వుందా!

ఇంకాస్త ఉత్కంఠ కలిగించాలనివున్నా, అసలు విషయం చెప్పేస్తున్నాను.

ఈసారి క్రొత్తగా చిన్నారులు
  1. అనీష,
  2. అనూష,
  3. మేఘన,
  4. తేజస్
మా బడిలో చేరారు.

పిల్లలకి క్లాసులో పెట్టే చిన్న చిన్న పరీక్షల్లో క్రెడిట్ పాయింట్లు ఇవ్వబడతాయి. నెల చివర్లో ఎక్కువ పాయింట్లు వచ్చిన చిన్నారికి బహుమతి వుంటుంది. తరగతిలో బాల బాలికలు చురుకుగా పాలు పంచుకోవాలనే ఈ పద్దతి. ఆందరికి సమానంగా అవకాశం ఇస్తాను.

ముందుగా అందరు పిల్లలు తమ పేరు చెప్పి, తమకు తెలిసిన తెలుగు పదాలు మూడన్నా చెప్పమని కోరాను. చిత్రంగా అంతా చెప్పేసారు. మంచి ఆరంభం.

ఆ తర్వాత అక్షరమాల, అచ్చులు గురించి క్లుప్తంగా నేర్చుకున్నాము. పదప్రయోగం మీద కాసేపు గడిపాము. రామాయణంలోని ముఖ్య పాత్రలు గురించి అడిగినపుడు కూడా అంతా రామ, సీత, లక్ష్మణ, హనుమంతుడి గురించే కాక ఒకరిద్దరు సుగ్రీవుని గురించి ప్రస్తావించటం కూడా ముదావహం. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల వరసలు తెలుసుకున్నాము.

"ఏనుగు ఏనుగు నల్లానా" అని మీరంతా పాడుకునే వింటారు కదా? మా పిల్లలు కూడా అదే పాట ఆనందంగా కలిసి పాడారు.

అందరిలో రెండో క్లాసుకు రావాలన్న ఆసక్తి వున్నట్లుగా అనిపించింది. అది ప్రతి గురువుకీ ఆనందం కలిగించే విషయం. అలాగే మమ్మల్ని గమనిస్తూ కూర్చున్న మరో చిన్నారి అభిప్రాయం కూడా నాతో ఏకీభవిస్తున్నట్లుగానే వుంది. మరి మీ మీ అభిప్రాయం తెలిపితే మరింత సంతోషిస్తాను.

No comments:

Post a Comment