వన్నెచిన్నెలు                                 

నైమిత్తిక జీవిత ఆనవాళ్ళ వెంట నిలవని క్షణాల బతుకురణ సారథ్యం లోనూ
మనసు భాష్యాలకి కొదవ లేదంటే కంటి ఆవరణకీ అవధి ఉండదు- 
ఉరుకుల పరుగుల్లో ఒకింత మన వైపుగా దృక్కులు సారించే ఉడుత కావచ్చు, 
కొమ్మలంచున తాళం వేస్తూ శ్రుతిలయలు తప్పని గీతాలాలపించే పిట్టా కావచ్చు
'జీవన సౌందర్య రసావిష్కరణకు ఆరో ఇంద్రియం మరేదీ కాదు హృదయమే'నని చెప్పేందుకు!!! 

2 comments:

  1. బాగుంది.. పక్షులను రక్షిద్దాం.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Himaja prasad నెనర్లు. మా ఇంటి చుట్టూ ఇలా చాలా రకాల పక్షులు, backyard animals (++కుందేలు, రెడ్ ఫాక్స్) వస్తూనే ఉంటాయి. నా వంతు చేస్తున్నాను, అవీ నాతో చెలిమిలోని అభయాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లే వస్తూ పోతుంటాయిలా! పరిరక్షణ సామాజిక బాధ్యత గా మారే రోజు రావాలని అభిలషిస్తూ-

      Delete