సంవేదము

మనో శిబిరాల ద్వారాలు మూసివేయబడ్డాయి,
శరణార్థులని శివారుల్లో నిలిపివేస్తూ.
వైపరీత్యాలు వస్తూ పోతున్నాయి
ఊహలు వరసలు తీరి వేచి ఉన్నాయి...

రెప్పలు పెరికివేసిన కన్నుల్లో 
నిదురకీ నీడ లేదు, కలకీ తావు లేదు. 
నెత్తురోడుతూ చిద్రమైన హృదయ దేహం పై
లెక్కలేనన్ని జవాబు లేని ప్రశ్నల కోతలు-

గాయాల్లోంచి స్రవిస్తున్నరసిపై 
ముసురుతున్న క్షణాలని తోలుకుంటూ
ఉబికేజీవం గతగీతమా? భావి గళమా? 
స్వరపేటిక తెగిపడేలా ఆక్రందనలు--

రెక్కలు అమ్మకానికి ఉన్నాయి
గుర్రాలు ఎగరనున్నాయి. 
నేలకొరిగిన సీతాకోకచిలుకకి 
సవారీ సిద్దం చేయబడింది.

03/12/14

No comments:

Post a Comment