అనుసంధానం

ఆ విముక్తాకాశతలాన విలాసంగా
విహరించే విహంగం
మదిలో అసూయ గుప్పిస్తోంది
అప్రయత్నంగా రెక్కగూడు తడుముకున్నాను
ఎక్కడో అగాథపు లోతుల్లో మొండి పర్వతం
ఇబ్బందిగా కదులుతూనే ఉంటుంది
ఊహల్లో ఎగిరే నాకింత అత్యాశ కలిగితే,
గతించిన యుగాల్లో సుఖించిన రెక్కజోరు
కడలి హోరులా ఊపుతూనే ఉండాలిగా

ఈ విశాలభూతలాన విస్తారంగా
పరుచుకున్న వనం
ఎదలో అనుభూతిని రగిలిస్తోంది
అనుకోకుండా కళ్ళు మూసుకున్నాను
ఇక్కడే ఎక్కడో శాపవిముక్తి పొందని నిస్త్రాణ దేహమొకటి
స్థాన భ్రంశం కోసమని ఆరాటపడుతుందేమో
కలలకే అబ్బురపడే నేను,
భ్రమణ కాంక్షకి లోనైతే
కామరూప విద్యల కలదిరిగిన విలాసాలు
శ్వాస నిశ్వాసలుగా ఆయువిస్తున్నాయేమో

అనుభవానికి రాని ఆరాటాలు ఆగవెందుకో
ఆనవాళ్ళ మాయతివాచీ మీద పయనాలు చేస్తుంటాయి
నిదురలోనూ మూత పడని మనసు,
మూస్తున్న కళ్ళలో పక్క వేసుకుంటుంది
కుతూహలపు కేరింతలతో
వింత ప్రదర్శనలు చూసి వస్తుంది

11/03/14

2 comments:

 1. ...నిదురలోనూ మూత పడని మనసు,
  మూస్తున్న కళ్ళలో పక్క వేసుకుంటుంది
  కుతూహలపు కేరింతలతో
  వింత ప్రదర్శనలు చూసి వస్తుంది...

  వేయి వెలుగుల ఆశల పల్లకీ నెక్కి ...

  please do not mistake my verse to be of any...
  any...whatever it is...

  it is just the inspiration
  evoked from your verse...
  the continued feeling...
  an appreciation...
  a humming...
  a praise...

  (herein mentioned...
  or elsewhere...)

  regards...

  ReplyDelete
  Replies
  1. It's nice indeed! These poetic expressions don't warrant any further explanations nor taken in any other context...Please feel free to pour in your inspirations/expressions either in here or elsewhere as you prefer. In 2009-2010 time frame this blog used to be common ground for many such 'jugalbandi' and exchange of poetic views...As I mentioned earlier I am on time cruch and so are those others. Thanks for the constant feedback!

   Delete