జానపదసాహిత్యం: తెలిసిన పాట!

జాలమేలా జాలరోడా, కూడి రారా పడవరేడా

హైలో హైలో హైలేస్స హవ్వారే ॥2॥

ఏడేడు సంద్రాలు మాకు పుట్టిళ్ళు
హైలేస్స ॥3॥
సంద్రాన పడవలు మాకు నట్టిళ్ళు
హైలేస్స ॥3॥

గంగమ్మ తల్లిరో జేజేలు కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
జోరు సెయ్ బార్ సెయ్
కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే


జంకు గొంకు లేక పడవ సాగాలి
దూరదూర తీరాలు చేరాలి
కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే

గంగమ్మ తల్లిరో టెంకాయ కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
జోరు సెయ్ బార్ సెయ్
కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే

7 comments:

 1. లీలగా గుర్తు, స్థానంవారు ఆలపించిన గీతం. గుర్తున్నంత వరకు  జాలమేలా జాలరోడా, కూడి రారా పడవరేడా

  హైలో హైలో హైలేస్స హవ్వారే ॥2॥

  ఏడేడు సంద్రాలు మాకు పుట్టిల్లు
  హైలేస్స ॥3॥
  సంద్రాన పడవలు మాకు నట్టిల్లు
  హైలేస్స ॥3॥
  గంగమ్మ తల్లిరో జేజేలు కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
  జోరు సెయ్ పడవ బార్ సెయ్
  కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే


  జంకు బొంకు లేక పడవ సాగాలిరా
  దూరదూర తీరాలు చేరాలిరా
  గంగమ్మ తల్లిరో టెంకాయ కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
  జోరు సెయ్ పడవ బార్ సెయ్
  కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే

  ReplyDelete
 2. పుట్టిల్లు అన్న పదాన్నిరెండుచోట్లా పుట్టిళ్ళు అని సరిజేయటం సముచితం. సంద్రాలు పడవలు అని రెండు సందర్భాల్లోనూ బహువచనంలో చెప్పినప్పుడు పుట్టిల్లు ఏకవచనం, దానికి పుట్టిళ్ళు అన్నది బహువచనరూపం కాఅట్టి అవి పుట్టిళ్ళు అవుతాయి కదా. ఈ జానపదగీతం బాగుంది.

  ReplyDelete
  Replies
  1. పుట్టిళ్ళు, నట్టిళ్ళు గా సరిదిద్దాను. నెనర్లు! అవునండి ఈ పాట కి కట్టిన నృత్యం, బాణీ కూడా హుషారుగా బావుంటాయి.

   Delete
 3. పాట నాకు తెలియదండి
  కానీ జంకు బొంకు ప్లేస్ లో
  జంకు గొంకు సరైన పద
  ప్రయోగమని నా నమ్మకం.
  కాకుంటే మన్నించగలరు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. దిద్దానండి, నిజమే ఇది రెండవసారి ఆ పదం మీద తడబడటం.

   Delete
 4. జాలమేలా జాలరోడా, కూడి రారా పడవరేడా

  హైలో హైలో హైలేస్స హవ్వారే ॥2॥

  ఏడేడు సంద్రాలు మాకు పుట్టిళ్ళు
  హైలేస్స ॥3॥
  సంద్రాన పడవలు మాకు నట్టిళ్ళు
  హైలేస్స ॥3॥

  గంగమ్మ తల్లిరో జేజేలు కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
  జోరు సెయ్ బార్ సెయ్
  కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే


  జంకు గొంకు లేక పడవ సాగాలి
  దూరదూర తీరాలు చేరాలి
  కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే

  గంగమ్మ తల్లిరో టెంకాయ కొడతాము, కాపాడి రక్షించవమ్మా
  జోరు సెయ్ బార్ సెయ్
  కోరంగి రేవుకే కోటిపల్లి రేవుకే

  ఉషగారు,
  అక్షరాలు కూడా తప్పున్నాయంటారా అని అంటారని కొద్దిగా జంకినమాట వాస్తవం. పాట ఇలా ఉంటుంది, నాకు గుర్తున్నంతవరకు.

  ReplyDelete
  Replies
  1. గుర్తు చేసుకుని నేను మర్చిపోయిన పంక్తులు, అచ్చుతప్పులు దిద్దినందుకు కృతజ్ఞతలు... మరీ ముఖ్యంగా " స్థానంవారు ఆలపించిన గీతం" అని అదనపు సమాచారం ఇచ్చినందుకు కూడా మరిన్ని నెనర్లు.

   Delete