చూపిస్తా నా తడాఖా అంటే ఊరుకుంటారా!?
అనుకోకుండా మా పొరుగింటివారబ్బాయి ఇలా బాతులతో మాట్లాడుతుంటే 'భలె భలే, నాకొక మిత్రుడు, దొరికాడు.' అనేసుకుని ఒక క్లిక్ చేసి, తిరిగి పనుల్లో పడ్డానా...మరొక పావుగంట లో గలాటా, ఆరాగా నా కిటికీలోకి తొంగి చూస్తే అతను స్వరం పెంచి ఆ జంట పక్షులను మందలించటం వినవచ్చింది, ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో తుపాకీమోతలూను.  మరొక 10 నిమిషాలకి పోలీసుల ఆగమనం. సరే మీ ఉత్కంఠ నా ఉబలాటం మాచ్ అయ్యాయి కనుక, జరిగిన సంగతి ఇది- ప్రతి స్ప్రింగ్ లో ఆ పక్షులు వాళ్ళ బాక్యార్డ్ లో గుడ్లు పెట్టి పొదగటం, ఆ సమయాన ఆ సమీపాలకి వెళ్తే దాడి చెయ్యటం చేస్తున్నాయి, నిజానికి canadian gheese కి చాలా ఉగ్రంగా ఉంటాయని నానుడి; తోటపని ని అమితంగా ఇష్టపడే వాళ్ళమ్మ కు ఇదొక తలకాయ నెప్పిగా మారటం తో, ముందుగా మాటలతో అదిలించాలని చూస్తే ఆ పక్షులూ నోరు పారేసుకుని, రెక్కలెగరేసుకుని దూసుకువస్తే, తప్పనిసరై air pistol or pellet gun తో కాస్త ఎక్కువగా బెదిరించాలని చూసిన అతని ప్రయత్నం వికటించి, అవతలి పక్కింటి యజమాని ఫిర్యాదు గా పరిణమించి పోలీసులు, రచ్చగా ఫలించింది. నా వంతుగా చూసినది చెప్పి తప్పుకున్నాను, అతనూ శిక్ష తప్పుకున్నాడు...అమెరికానా మాజాకా, అందరికీ సమాన హక్కులు, సమస్థాయి దౌర్జన్యం చెయ్యగల అదును ఉన్నాయి...ఇంతకీ ఆ జంట కుటుంబంగా మారాక ఇలా 'కన్నతల్లి కన్నతండ్రి కన్న కలలే కుటుంబం' అని ఇలా పాడేసుకున్నాయి నా పెరటి చెరువులో. 


(As cleaning the space around the house and memory within the computer, an old pic reminded of this lighter vein humor) 

4 comments:

  1. చదివి నవ్వుకున్న వారందరికీ, నవ్వుతూ ఆ మాట తెలిపిన తృష్ణ, voleti, ఎగిసే అలలు.... ముగ్గురికీ నెనర్లు!!! :)

    ReplyDelete