ఆ వానలో/కి/ ఈ వాన

ఒక్కగానొక్క చినుకు తడికై నోరు తెరిచి నిల్చున్న నాపై, 
నా నాలికపై, దాహం నింపగా, ఆర్తి తీర్చగా, 
వందలు వేలుగా రాలిన చుక్కల - తొలి తొలకరి జల్లుని పోలిన- 
నిన్నటి వానతడి లో ఓ సంబరం వెలిసింది- తొలిసారి తేట పలుకరింతగా

చిక్కని చీకట్లలో, చిరుకాంతుల చుక్కల మెరుపులో
నాతో పోటీ పడుతూ కదలని కొమ్మల్లో
కరిగి జారిపడుతున్న మేఘపు జడిలో
కమ్మని ధారలో కలిసి మెసిలి నాలోని కన్నీటి వానా వెలిసింది..

No comments:

Post a Comment