పిట్టగోడ-పిట్టఘోష: 1

11/11/2016:  ఓరోరి నువ్వుండ్రా, ఆమె గోరు సూరీడ్ని చూస్తూ తచ్చిట్లాడేప్పుడు వచ్చి కాచుక్కూచ్చున్నాము. ఇదిగో మనం బొద్దు గా కాక స్థూలకాయం పెంచుతూ ఉన్నామంటే, రాబోయే చలికాలం లో ఉధృతి ఎక్కువంట, 
 ఇదిగో అందుకే ఈ బల్లలు బోర్లేసి "రండర్రా వర్కౌట్ చేద్దాము, చైర్ స్వింగ్, చీర్ఫుల్ సింగ్," అంటూ రొద; తన కొత్త పిట్టయోగ క్లాసులో చేరితేనే మేత పెడుతుందట.."నీ అల్పాహారం నువ్వే సాధించు, లే రెక్కలార్చి ఎగురు, నోరు పెగిల్చి పాడు," అని అదిగో చూడు ఆమె కూడా పెద్ద పిచ్చుక అయిపాయె! శుభ్రంగా గోడల మీద పెట్టేది మునుపు...ఆమె పిచ్చిగానీ మనం చిక్కితే మాత్రం తను చలికి చిక్కకుండా తప్పుకుంటుందా? ఏదోమాయ చేసి ఇవాళకి మేత సంపాదించాము,  కలిసి ఉందాంరా కలిసే ఉండాలి రా...!!!
1 comment:

  1. పిట్ట-ఊసు మాకు చెప్పిన మీరు సెబాసు!

    ReplyDelete